สมัครใช้งานระบบ

  • เมื่อทำการสมัครใช้งานสมาชิกเรียบร้อย ท่านจะสามารถใช้งานได้เมื่อได้รับ Email ยืนยันการอนุมัติจากทางเว็บไซต์เท่านั้น (ไม่เกิน 2 วันทำการ)
  • หากเกิน 2 วันทำการแล้วไม่ได้รับ Email ยืนยันจากทางเว็บไซต์กรุณาตรวจสอบใน Junk Mail หรือกล่องอีเมลล์ขยะ ของท่าน
  • ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ แก้ไข โฆษณา และ ID ใช้งานเว็บไซต์ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า
  • ทางเว็บไซต์ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานลงโฆษณาประชาสัมพันธ์สื่อลามกอนาจร การพนัน และละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสร้างความเสียหายแก่บุคคลที่สาม