ลืมรหัสผ่านเข้าใช้งานระบบ

- หลังจากกรอก Email ถูกต้องระบบจะทำการส่ง Link Actived ไปให้ท่านทาง Email ดังกล่าวของท่าน

- เมื่อท่านกด Link Actived ที่ได้นั้น ท่านจะสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้อีกครั้งหนึ่ง

- หากไม่ได้รับ Email ภายใน 15 นาทีกรุณาตรวจสอบใน Junk Mail หรือกล่องอีเมลล์ขยะ ของท่าน